2019 / 2020

Plataforma online per donar serveia la comunitat educativa de RAMAR-2 i Taulé Viñas

Root category

Sub categories

Cursos en aquesta categoria

Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMAC02 – Gestió de compres
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMAC04 – Processos de venda
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMAC05 – Serveis d'atenció comercial
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMAC07 – Venda tècnica
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMAC13 – Síntesi d'activitats comercials
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMAC15_1 – Mòdul DUAL UF1
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMAC15_2 – Mòdul DUAL UF2
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMAC15_3 – Mòdul DUAL UF3
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMGA03 – Operacions administratives recursos humans
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMGA06 – Tractament de la documentació comptable
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMGA08 – Operacions administratives de suport
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMGA11 – Empresa a l'aula
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMGA12 – FOL GMGA
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMGA15_1 – Mòdul DUAL UF1
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMGA15_2 – Mòdul DUAL UF2
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GMGA15_3 – Mòdul DUAL UF3
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSAF08 – Gestió financera
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSAF09 – Comptabilitat i Fiscalitat
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSAF11 – Simulació empresarial
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSAF12 – Formació i orientació laboral
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSAF13 – Projecte d’administració i finances
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSAF15_1 – Mòdul DUAL-UF1
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSAF15_2 – Mòdul DUAL-UF2
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSAF15_3 – Mòdul DUAL-UF3
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSAFEC15 – Credit 15 ANGLÈS
Alicia Molina Vargas - Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSFE04_B – Activitats físicoesp. aparells (Beisbol)
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSFE04_D – Activitats físicoesp. aparells (Badminton)
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSFE04_H – Activitats fisicoesportives aparells (Hoquei)
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSFE04_P – Activitats físicoesp. aparells (Padel)
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSFE04_T – Activitats físicoesp. aparells (Tennis)
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSFE06 – Fonaments biològics i bases del condicionament físic
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSFE07 – Organització i gestió d'una empresa d'activitats
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSFE08 – Primers auxilis
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSFE09 – Salvament aquàtic
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSFE11 – Activitats físiques per a persones amb discapacitats
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSFE12 – Formació i orientació laboral
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSFE14 – Síntesi
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSFE16 – Fitnes
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSMP05 – Treball de camp en la investigació comercial
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSMP06 – Llançament de productes i de serveis
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSMP07 – Màrqueting digital
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSMP10 – Relacions públiques i organització d'esdeveniments
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSMP13 – Projecte de màrqueting i publicitat
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSMP15_1 – Mòdul DUAL-UF1
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSMP15_2 – Mòdul DUAL-UF2
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) 2GSMP15_3 – Mòdul DUAL-UF3
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) BAT1CMC_B – Ciències per al món contemporani B
Consol Luque - Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) BAT1CMC_C – Ciències per al món contemporani C
Consol Luque - Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) ESO4_FRANCES – FRANCES 4t ESO
- Català
Accés permés només a membres del curs (persones al llistat d'usuaris del curs) TVRA – Racó dels Alumnes Taulé Viñas
- Català


Administrador per Campus Virtual Ramar 2 : Elena Borras
Phone : +34 937 268 383
Potenciat per Claroline © 2001 - 2013